شیوه نامه ارائه خدمات پس از فروش

در صورتی که دستگاه مشتری مشمول شرایط تعویض گردد، تاریخ پایان گارانتی دستگاه جدید (جایگزین) مطابق گارانتی دستگاه معیوب محاسبه خواهد شد.

با توجه به این که در فرآیند تعمیرات امکان به روزرسانی دستگاه وجود دارد، لطفا قبل از مراجعه به واحد خدمات از اطلاعات خود پشتیبان گرفته، زیرا ویرا سرویس مسئولیتی در قبال اطلاعات دستگاه شما ندارد.

پشتیبان گیری از دستگاه مشتریان گرامی در واحد خدمات انجام نمی‌شود.

برقراری ارتباط با واحد خدمات پس از فروش از طریق شبکه‌های ارتباطی و اعلام مشکل تلفن همراه.  

کنترل وضعیت ظاهری تلفن همراه ارائه شده مشتری (خط و خش، انحنا و …).

ثبت اطلاعات در سامانه خدمات پس از فروش در صورت پذیرش دستگاه.

بررسی وضعیت گارانتی دستگاه.

بررسی کارشناسی و اعلام نظر تا حداکثر 48 ساعت کاری پس از دریافت مدارک و مستندات مربوطه و تکمیل فرم اظهارنامه پذیرش.

اعلام هزینه تعمیرات به مشتری با ارسال پیش فاکتور در موارد خارج از گارانتی و اخذ موافقت جهت تعمیر دستگاه.

قطعات تعویض شده‌ای که مشمول دریافت هزینه بوده‌اند به مدت 1 ماه از تاریخ فاکتور مشمول گارانتی خواهند بود.

اعلام نتیجه نهایی به مشتری حداکثر 7 روز کاری از تاریخ پذیرش.

ترخیص حضوری یا غیرحضوری کالا بنا بر توافق صورت گرفته با مشتری.

پس از اتمام فرآیند تعمیرات واحد امور مشتریان نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی از مشتریان به شماره CR-FM-001 اقدام
می‌نماید.

دستگاه آماده‌ی تحویل فقط به حامل قبض پذیرش و یا آدرس فرستنده دستگاه قبل از پذیرش غیر حضوری تحویل داده خواهد شد.

در صورتی که دستگاه بیش از مدت اعلام شده در واحد خدمات پس از فروش بماند و دلیل دیر کرد واحد مذکور باشد، به ازای هر هفته یک ماه به گارانتی دستگاه اضافه خواهد شد.

در مواردی که صاحب دستگاه و یا شخص پذیرش شده امکان دریافت دستگاه را شخصا نداشته باشد، باید با رضایت شخصی متنی را برای واحد امور مشتریان ارسال و کدملی فرد جایگزین را در آن قید کند.