فرآیند رسیدگی به شکایات

­­­­مشتری گرامی

ضمن تشکر از انتخاب ویراسرویس به اطلاع می‌رساند فرآیند رسیدگی به شکایات به شرح زیر می‌باشد: