فرآیند و شرایط تعویض

­­­­مشتری گرامی

ضمن تشکر از انتخاب ویرا سرویس به اطلاع می‌رساند فرآیند و شرایط تعویض به شرح زیر می‌باشد:

1. ایراد‌های ذاتی برای خرید کمتر از 5 روز (مشکلات نرم افزاری شامل ایراد ذاتی نمی‌باشد.)

2. ایراد‌‌های اپیدمیک بر اساس اطلاع رسانی شرکت سازنده

3. عدم تطابق IMEI

4. مراجعات مکرر با ایراد‌های یکسان

5. عدم تعمیر دستگاه تا 30 روز