شرایط و ضوابط گارانتی

مشتری گرامی

ضمن سپاس از انتخاب ویرا سرویس، از اینکه افتخار ارائه‌ی خدمات به شما عزیزان را داریم، خرسندیم. به همین منظور در ارائه‌ی خدمات هرچه بهتر، توجه شما را به موارد زیر جلب می‌نمائیم:

  1. دستگاه تلفن همراه شما بر اساس تاریخ درج شده روی کارت گارانتی به مدت 18 ماه از ضمانت ویراسرویس برخوردار می‌باشد.

مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، دوران تعهد ویراسرویس در خصوص تلفن همراه شما برابر با 36 ماه می‌باشد.

در صورت ارائه خدمات خارج از گارانتی قطعات یدکی بکار رفته به مدت 1 ماه از ضمانت ویراسرویس برخوردار خواهند بود.

لوازم جانبی دستگاه مانند شارژر، هندزفری و … مشمول گارانتی نمی‌گردد.

  1. دستگاه تلفن همراه شما بر اساس تاریخ درج شده روی کارت گارانتی به مدت 18 ماه از ضمانت ویراسرویس برخوردار می‌باشد.

مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، دوران تعهد ویراسرویس در خصوص تلفن همراه شما برابر با 36 ماه می‌باشد.

در صورت ارائه خدمات خارج از گارانتی قطعات یدکی بکار رفته به مدت 1 ماه از ضمانت ویراسرویس برخوردار خواهند بود.

لوازم جانبی دستگاه مانند شارژر، هندزفری و … مشمول گارانتی نمی‌گردد.

2. مواردی که دستگاه تلفن همراه شما را از ضمانت خارج می‌کند عبارتند از:

 

صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، فشار فیزیکی، انحنا، آتش و حرارت، نوسانات برق و مواردی که به تشخیص کارشناسان فنی این مرکز مشمول شرایط استفاده نامناسب از دستگاه قرار گیرد.

استفاده نامناسب از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده منطبق با آن.

تعمیر و یا هرگونه تغییر در دستگاه توسط افراد و تعمیرگاه‌های غیرمجاز.

استفاده از هرگونه شارژر، باطری و لوازم جانبی غیراستاندارد.

تماس و یا نفوذ مایعات و رطوبت به دستگاه.

2. مواردی که دستگاه تلفن همراه شما را از ضمانت خارج می‌کند عبارتند از:

صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، فشار فیزیکی، انحنا، آتش و حرارت، نوسانات برق و مواردی که به تشخیص کارشناسان فنی این مرکز مشمول شرایط استفاده نامناسب از دستگاه قرار گیرد.

استفاده نامناسب از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده منطبق با آن.

تعمیر و یا هرگونه تغییر در دستگاه توسط افراد و تعمیرگاه‌های غیرمجاز.

استفاده از هرگونه شارژر، باطری و لوازم جانبی غیراستاندارد.

استفاده از هرگونه شارژر، باطری و لوازم جانبی غیراستاندارد.

تماس و یا نفوذ مایعات و رطوبت به دستگاه.