تست ظرفیت باطری

مهم‌ترین بخش یک گوشی باطری آن می‌باشد. اگر باطری گوشی خراب شود یا کارایی باطری کاهش پیدا کند دیگر نمی‌توان به راحتی از گوشی موبایل استفاده کنیم باطری...